Siljan-koncernen i hjärtat av Sverige

Siljan-koncernen är en företagsgrupp med kärnverksamhet i Mellansveriges skogsbygder. Här finns en mångtusenårig tradition av att arbeta med trä. Siljans historia med bruk och förädling av träråvara startade år 1897. Vår verksamhet handlar om att sköta skog på bästa sätt och att förädla timret till högkvalitativa produkter.

LÄS MER

Mer timmer i högen med Blybergskubb

Siljan ger dig mer timmer vid högen vid gallring och avverkning. Genom att vi tar ut Blybergskubb blir mycket av massaveden istället till sågtimmer.

Blybergskubb

Bättre betalt för guldkornen i din skog

Det finaste timret, Siljan kvalitetsfura, används till våra högkvalitativa trävaror, som sedan blir till bland annat finare snickerier som dörrar och fönster

Ett enklare skogsägande Skogstjänster

Tänk om du hade en egen skogvaktare... med full koll på när åtgärder ska göras i din skog. Någon som ser till att det blir gjort, och stämmer av med dig, så ofta du vill, så att du kan känna en trygghet i att din skog är välskött och växer optimalt.

Läs mer

Hållbarhet BergkvistSiljan Skog

Sedan 1 januari 2012 är alla Siljan-koncernens bolag certifierade enligt enligt ledande standarder för ett hållbart skogsbruk.
Vår filosofi för miljöarbetet är enkel. Det handlar om ödmjukhet och att lyfta blicken. Att försöka se sammanhangen i naturen, som står långt över oss själva och våra kortsiktiga intressen. Och ta hänsyn till konsekvenser för kommande generationer innan beslut som kan påverka skogen fattas.

Läs mer

Trävaror från bästa råvaruområdet Sågade trävaror

Vårt timmer hämtas från det bästa råvaruområdet i Europa. Bördigheten i marken och höjden över havet är en kombination som ger ett senvuxet och starkt virke med fina kvistar.

Läs mer

Siljans produkter består av 100% naturlig råvara, från skogen till ytbehandlingen. Du som köper produkter med varumärket SILJAN kan vara trygg och förvissad om att vi inte använder organiska lösningsmedel, gifter, konserveringsmedel eller andra tillsatser i tillverkningen. Kvalitetstanken genomsyrar allt vi gör. Sedan 1 januari 2012 är alla Siljan-koncernens bolag certifierade enligt ledande standarder för ett hållbart skogsbruk.

Pressmeddelande 2 oktober

20191002 Bergkvist Siljan inleder idag en process för att omorganisera industriverksamheten inom koncernen och i samband med detta konjunkturanpassa bolagen inom koncernen. Syftet med förändringen är att skapa förutsättningar för ett effektivare arbetssätt inom och mellan bolagen i koncernen samt anpassa storleken på organisationen. Detta innebär att tre bolag inom koncernen inleder fackliga förhandlingar sam...
Läs mer