Nyheter

Pressmeddelande 2 oktober

20191002 Bergkvist Siljan inleder idag en process för att omorganisera industriverksamheten inom koncernen och i samband med detta konjunkturanpassa bolagen inom koncernen. Syftet med förändringen är att skapa förutsättningar för ett effektivare arbetssätt inom och mellan bolagen i koncernen samt anpassa storleken på organisationen. Detta innebär att tre bolag inom koncernen inleder fackliga förhandlingar samt…

Pressrelease Bergkvist-Siljan 20190815

Konkurrensverket har 17 juli 2019 godkänt sammanslagningen av Bergkvist Insjön AB och Siljan Group AB. Med bakgrund av detta har nu inledande strategiarbete för att forma den nya koncernen inletts och ytterligare information kommer ske löpande. Vi har glädjen att informera att vi nu har tillsatt Jon Hansson som VD för Bergkvist – Siljan Skog….

Bergkvist-Insjön och Siljan Group går samman

Ägarna av Bergkvist-Insjön AB och Siljan Group AB har beslutat skapa en stark gemensam sågverkskoncern med bas i Dalarna. Familjen Bergkvist, som ägt bolaget i fyra generationer, kvarstår som betydande delägare. Ny huvudägare till Bergkvist-Insjön är Dilasso Timber AB, som sedan maj 2018 också äger Siljan Group AB, och tillsammans bildar bolagen den moderna sågverkskoncernen…

Utbildning till sågverksoperatör

Lärcentrum Malung-Sälen genomför en 20-veckors yrkesutbildning till sågverksoperatör, med start i oktober 2019. Utbildningens upplägg är i lärlingsform, dvs 30% av utbildningstiden är teoriutbildning och resterande 70% genomförs som arbetsplatsförlagd praktik. Siljanssågen är ett av de sågverk där man kan göra praktikdelen. Efter 20 veckor är du utbildad sågverksoperatör och kan få jobb i en…

Pressmeddelande

15 januari PRESSMEDDELANDE Siljan Group AB inleder en process om att lägga Siljan Wood Products AB i malpåse. Bolaget är ett hyvleri som producerar golv och panel till framförallt bygghandeln inom Skandinavien. Detta innebär att bolaget lägger ett varsel och inleder fackliga förhandlingar för samtliga 20 medarbetare på hyvleriet i Mora. SWP’s verksamhet kommer växla…

Skogsdag i Dala-Järna 11 januari

SKOGSDAG FREDAG 11 JANUARI SNÖÅN, DALA-JÄRNA • Kl 10.00 – 14.00 • Skördare & skotare i slutavverkning och gallring • Siljan skog visar Blybergskubb mm. • Tipspromenad med fina priser! • Vi bjuder på förtäring • Skyltat från E16 (södra infarten till Snöån) Kontakt: Fredrik Hedman 070-223 78 45

Ladda ner Siljan Skogs leverantörstidning

Varsågod, här kommer Siljan Skogs leverantörstidning. Klicka på länken och ladda ner tidningen, och läs bland annat om Siljan Groups nya ägare och deras positiva tankar och mål med koncernen! TILL TIDNINGEN >

Siljan Skog omorganiserar

Allt fler skogsägare väljer Siljan Skog som skoglig samarbetspartner. Köporganisationen har växt stadigt de senaste åren, liksom antalet köpkontor. Från årsskiftet organiserar vi om från två till tre regioner. Ingemar Berling som tidigare varit en av våra två regionchefer, kommer att vara regionchef för nya region nord. Magdalena Olsson som arbetat som virkesköpare på Falukontoret,…

Tryggt och hållbart – om Siljan Group får bestämma

Pressmeddelande Sverige är ett av världens mest exportberoende länder. Fördelarna är många, men det gör också vårt land mer känsligt, som när konjunktursvängningar sker i viktiga handelsländer. – Vår strategi, för att möta skiftningar i konjunkturen, är att vara breda och sprida våra produkter på fler marknader, säger Tom Wallén, marknadschef på Siljan Group AB,…

Samarbete värmer Mora med närproducerat biobränsle

Siljan Group och Adven i samarbete – värmer Mora med närproducerat biobränsle I juni kunde koncernen Siljan Group AB berätta om den investering som sker i en ny, modern värmecentral vid sågen i Mora, en satsning på cirka 70 Mkr. Som en förlängning av detta projekt har Siljan Group i dagarna tecknat ett långsiktigt avtal…