Ägarskifte i Siljan Group AB

Siljan Group AB, med dotterbolagen Siljan Timber, Blyberg Timber, Siljan Wood Products och Siljan Skog får en ny ägare.
– Ägarskiftet skapar en plattform som ger oss ökad stabilitet och trygghet över tid, samtidigt som vi kan fortsätta att utvecklas, säger Jon Hansson, vd Siljan Timber, som nu även blir ny koncernchef i Siljan Group AB.
– Det här är väldigt positivt för alla. Vi är en koncern med starka, stolta rötter i bygden, och det här skänker framtidstro i alla led, inte minst för våra anställda.

Ny ägare till koncernen, efter familjen Fredell, är investeringsfonden ESSVP med säte i Tyskland. ESSVP kommer att ta över ägarskapet, men verksamheten kommer att bedrivas vidare på samma sätt som den görs idag, inga strukturella förändringar sker. Den nya ägaren är en etablerad och stark investerare. ESSVP har investerat i bolag i de tysktalande länderna sedan 2001 och i Norden sedan 2014. Investeringarna har företrädesvis skett i utvecklingsbenägna produktions- och processbolag.
– Det här är en stor dag för oss, det är intressant och inspirerande, säger Tom Wallén, marknadschef för Siljan Group AB. Vi har ännu en gång fått det bekräftat, att Siljans varumärke är ett av de starkaste i världen på sågade trävaror. Det är unikt att en så etablerad och erfaren aktör väljer att investera i sågverksbranschen, vi är nog först i Europa. Den här investeringen som ESSVP gör i Siljan-koncernen ska även ses som en miljövänlig och grön investering. Trä som produkt har en fantastisk framtid. Vi går en väldigt spännande tid till mötes, även i termerna av nya investeringar i koncernen.

Tomas Turpers, vd Blyberg Timber, ser stora möjligheter i det nya ägarskapet, med Siljan Groups starka identitet och hemmabas i norra Dalarna, och med världen som arbetsfält.
– Den nya ägaren vill vårda och skapa värden, samtidigt som vi operativt fortsätter som tidigare. Vi får även nytta av all den kompetens den nya ägaren besitter inom olika områden. Vi ska nu tillsammans ska fortsätta att utveckla verksamheten i sågarna i Mora och Blyberg, samt i vidareförädlingen i Siljan Wood Products i Mora. Jag ser en stor, positiv hävstång för utveckling. Det här kommer att bli väldigt bra för koncernen och alla berörda.

– Det är en framtidssäkring av koncernen som nu sker, säger Jon Hansson, vi skapar en trygghet över tid, för skogsägare, anställda och underentreprenörer.

Jon Hansson, Tom Wallén och Tomas Turpers blir även nya delägare i koncernen.
180518-PM-bild

På bilden syns från vänster: Tomas Turpers, Jon Hansson och Tom Wallén.