Kategori:Siljan Koncernen

Pressmeddelande 191023

PRESSMEDDELANDE – 23 oktober   Villkoren i obligationerna med ISIN SE0012673952 utfärdad av Bergkvist-Siljan AB har ändrats och gäller från och med 22:a oktober 2019. De uppdaterade villkoren är tillgängliga via nedanstående länk: Investerare   Kontaktpersoner: VD Bergkvist Siljan, Anders Nilsson

Pressmeddelande 2 oktober

20191002 Bergkvist Siljan inleder idag en process för att omorganisera industriverksamheten inom koncernen och i samband med detta konjunkturanpassa bolagen inom koncernen. Syftet med förändringen är att skapa förutsättningar för ett effektivare arbetssätt inom och mellan bolagen i koncernen samt anpassa storleken på organisationen. Detta innebär att tre bolag inom koncernen inleder fackliga förhandlingar samt…

Pressrelease Bergkvist-Siljan 20190815

Konkurrensverket har 17 juli 2019 godkänt sammanslagningen av Bergkvist Insjön AB och Siljan Group AB. Med bakgrund av detta har nu inledande strategiarbete för att forma den nya koncernen inletts och ytterligare information kommer ske löpande. Vi har glädjen att informera att vi nu har tillsatt Jon Hansson som VD för Bergkvist – Siljan Skog….

Bergkvist-Insjön och Siljan Group går samman

Ägarna av Bergkvist-Insjön AB och Siljan Group AB har beslutat skapa en stark gemensam sågverkskoncern med bas i Dalarna. Familjen Bergkvist, som ägt bolaget i fyra generationer, kvarstår som betydande delägare. Ny huvudägare till Bergkvist-Insjön är Dilasso Timber AB, som sedan maj 2018 också äger Siljan Group AB, och tillsammans bildar bolagen den moderna sågverkskoncernen…

Pressmeddelande

15 januari PRESSMEDDELANDE Siljan Group AB inleder en process om att lägga Siljan Wood Products AB i malpåse. Bolaget är ett hyvleri som producerar golv och panel till framförallt bygghandeln inom Skandinavien. Detta innebär att bolaget lägger ett varsel och inleder fackliga förhandlingar för samtliga 20 medarbetare på hyvleriet i Mora. SWP’s verksamhet kommer växla…

Samarbete värmer Mora med närproducerat biobränsle

Siljan Group och Adven i samarbete – värmer Mora med närproducerat biobränsle I juni kunde koncernen Siljan Group AB berätta om den investering som sker i en ny, modern värmecentral vid sågen i Mora, en satsning på cirka 70 Mkr. Som en förlängning av detta projekt har Siljan Group i dagarna tecknat ett långsiktigt avtal…

SILJAN levererar högkvalitativa furuvaror till Egypten

Siljans varor lastas just nu i Orrskär på en båt som rymmer ca 43000 m3 sågade trävaror. Båten är ca 180 m lång, och lastningen tar ungefär 3 veckor. Drygt 2 veckor efter avfärd ankommer hett eftertraktade furuvaror från Siljan till hamnen i Alexandria.