Kategori:Siljan timber

Utbildning till sågverksoperatör

Lärcentrum Malung-Sälen genomför en 20-veckors yrkesutbildning till sågverksoperatör, med start i oktober 2019. Utbildningens upplägg är i lärlingsform, dvs 30% av utbildningstiden är teoriutbildning och resterande 70% genomförs som arbetsplatsförlagd praktik. Siljanssågen är ett av de sågverk där man kan göra praktikdelen. Efter 20 veckor är du utbildad sågverksoperatör och kan få jobb i en…

SILJAN levererar högkvalitativa furuvaror till Egypten

Siljans varor lastas just nu i Orrskär på en båt som rymmer ca 43000 m3 sågade trävaror. Båten är ca 180 m lång, och lastningen tar ungefär 3 veckor. Drygt 2 veckor efter avfärd ankommer hett eftertraktade furuvaror från Siljan till hamnen i Alexandria.