Montering av Siljan Panel

Siljan paneler för inomhusbruk är tillverkade av trä och levereras normalt med cirka 14-18% fuktkvot. Det utrymme där panelen monteras ska ha en rumstemperatur av ca 20 grader och en relativ luftfuktighet (RF) om ca 35-65%.

Paneler finns att köpa färdigbehandlade och obehandlade. Då trä är ett levande material kommer det att förändras i takt med skiftande luftfuktighet under året. Panelbrädor kan därför i enstaka fall krympa på bredden, bli krokiga och böjda. Detta är inte reklamationsberättigande, och kan delvis undvikas genom att man noggrant följer monteringsanvisningen. Kontrollera panelen noga innan montering, monterad panel kan ej reklameras.