Montering av Siljan trägolv

Monteringsanvisning följer med golvet

OBS! Den som lägger golvet är ansvarig för resultatet. Inlagda golvplankor är ej reklamationsberättigande!

Om ni ej lägger golvet själva, rekommenderar vi att använda en GBR-ansluten golventreprenör för bästa resultat.

Vi rekommenderar att du räknar med 3-5% spillmån vid inläggning. Alla SILJAN golv ska lagras i obruten förpackning i två dygn innan inläggning. Detta för att acklimatisera golvet. Det har ingen betydelse när på året golvet läggs in, eftersom det är ett levande material som anpassar sig till rådande omständigheter.
Utförlig monteringsanvisning finns för nedladdning.

Att tänka på

Det rum där golvet ska installeras måste vara rent och dammfritt. Se till att undergolvet är ordentligt torrt före montering. Höjdskillnader på +/-2 mm per 2 m bör rättas till. Den relativa luftfuktigheten ska ligga mellan 35-65%. Temperaturen ska vara minst +18°C.