Miljö och kvalitet

För att effektivisera miljö- och kvalitetsarbetet använder vi oss av olika etablerade system.

Våra produkter består av 100 procent naturlig råvara, från skogen till ytbehandlingen. Du som köper produkter med varumärket SILJAN kan vara trygg och förvissad om att vi inte använder organiska lösningsmedel, gifter, konserveringsmedel eller andra tillsatser i tillverkningen. Därför är till exempel våra trägolv bra för allergiker och barn.

Certifiering enligt standarder för ett hållbart skogsbruk borgar för att vår råvara är hämtad från skogar som är ansvarsfullt skötta ur ett miljömässigt och ekonomiskt perspektiv.

Policydokument

Här hittar du de policys som beskriver de riktlinjer vi arbetar utifrån