Skötsel av trägolv

Underhålls- och städinstruktioner för behandlade trägolv

Städning

Bostadshus

Regelbunden skötsel sker genom att dammsuga eller sopa golvet och sedan torka ytan med vatten och Osmo rengöringsmedel eller liknande produkt.

Offentliga lokaler

Regelbunden skötsel sker genom att dammsuga eller sopa golvet och sedan torka ytan med vatten och Osmo rengöringsmedel eller liknande produkt. Moppen ska vara väl urvriden innan användning. Golvytan ska vara torr inom 1-2 minuter efter torkning, om det tar längre tid för golvet att torka så har du vridit ur trasan/moppen för dåligt.

Osmo rengöringsmedel, artnr 8016 eller liknande

Osmos rengöringsmedel är ett effektivt och biologiskt nedbrytbart koncentrat som ska spädas med ljummet vatten. Rengöringsmedlet innehåller inga lösningsmedel utan är istället baserat på naturliga kokosoljor som effektivt rengör och återställer träytor.

Dosering artnr 8016
 • Vid veckostädning i bostadsmiljö:
  1-2 kapsyler per 5 liter vatten.
 • Vid städning av ytor med högt slitage:
  1-2 kapsyler per 1 liter vatten.
 • Vid städning av ytor som är kraftigt nedsmutsade:
  1:2 till 1:1-blandning med vatten.
  Eftermoppa sedan ytan med en blandning om 1-2 kapsyler per 5 liter vatten.
 • Vid borttagning av enstaka fläckar: 1:1-blandning.