Undergolvskonstruktioner – Massiva golv

Några exempel på undergolvskonstruktioner med eller utan golvvärmesystem.
OBS.: endast mekanisk montering, dvs montering med skruv, rekommenderas.


 

Betonggolv med ingjuten golvvärmeA_NY-Betonggolv-ingj-golvvarme_M
Golvvärme i nytt träbjälklagC_NY-Golvvarme-nytt-trabjalklag_M
Golvvärme över träbjälklagD_NY-Golvvarme-over-trabjalklag_M-L
Befintligt undergolvH_NY-Befintligt-undergolv_M-L
Träbjälklag

I-Trabjalklag_M

Betongplatta med träbaserat flytande undergolvJ-NY-Betongplatta-m-trabas-flyt-ugolv_M

Monteringsanvisning för massiva trägolv monterat på undergolv med golvvärme

Vid motering av ett massivt trägolv på golvvärme får montering endast ske mekaniskt dvs med skruv, se utförlig information i monteringsanvisning.

Anvisningar för mekanisk montering av massiva trägolv på betonggolv med golvvärme

När det är ingjuten golvvärme i betongplattan ska man skruva golvet genom att lägga en 12 mm plywoodskiva på betongplattan. Där det är möjligt att fästa plywoodskivan till underlaget ska så ske med t ex skruv. Om det ej går att skruva fast skivorna i betonggolvet kan man lägga dessa löst i förband, dvs man ska undvika att få generalskarvar. Viktigt är att man inte lägger skivorna kant i kant utan lämnar ca 10 mm mellanrum.

Vid golvvärmekonstruktioner kontakta även din golvvärmeleverantör för godkännande av ovanstående konstruktion.

För ytterligare information är du välkommen att kontakta oss på Siljan.