BergkvistSiljan

Vi håller på att bilda nytt bolag. Under 2020 bildar Siljan Timber, Blyberg Timber och Bergkvist Insjön det nya bolaget BergkvistSiljan.

bergkvistsiljan.com