Här finns vi

Här ser du var våra köpkontor finns, liksom köpregionernas gränser. Våra sågverk är Siljanssågen i Mora och Blybergssågen i Älvdalen, markerade med gult. Hyvleri för golvtillverkningen och tillverkningen av träpanel finns i Mora, markerat med orange.