Delårsrapport kvartal 4 2019

Pågående transformering på en utmanande marknad

200228

Summering av fjärde kvartalet 2019

  • Integration och synergiaktiviteter går enligt plan. Ny organisation på plats från och med 1 januari 2020.
  • Betydande marknadsprissänkningar på sågade trävaror jämfört med tidigare kvartal 2019
  • Leveransproblem av råvara under sommaren 2019 med låg timmerkvalitet som följd hade negativ resultatpåverkan under kvartal 3 och 4.

För ytterligare information och de konsoliderade finanserna se delårsrapporten för det fjärde kvartalet (engelska).

Bergkvist Siljan Interim Report Q4 2019.PDF