Miljö- och kvalitetsarbete

Miljo-Harsyra_2400x1600

SILJANs produkter består av 100 procent naturlig råvara, från skogen till ytbehandlingen. Du som köper produkter med varumärket SILJAN kan vara trygg och förvissad om att vi inte använder organiska lösningsmedel, gifter, konserveringsmedel eller andra tillsatser i tillverkningen. Kvalitetstanken genomsyrar allt vi gör.

Vår filosofi för miljöarbetet är enkel. Det handlar om ödmjukhet och att lyfta blicken. Att försöka se sammanhangen i naturen, som står långt över oss själva och våra kortsiktiga intressen. Och ta hänsyn till konsekvenser för kommande generationer innan beslut som kan påverka skogen fattas.

Sedan 1 januari 2012 är alla Siljan-koncernens bolag certifierade enligt enligt ledande standarder för ett hållbart skogsbruk.

Nedan hittar du de policys som beskriver de riktlinjer vi arbetar utifrån.

Socialt ansvarstagande

Miljöpolicy

Eventuella synpunkter eller frågor om Siljan-koncernens miljö- och certifieringsarbete ställs till oss på e-post:  mail@siljan.com