Certifikat

Miljöcertifiering

Sedan 2012 är alla Siljan-koncernens bolag miljöcertifierade enligt ledande standarder.
Även de entreprenörer som Siljan Skog arbetar med är certifierade enligt ledande standard för spårbarhet. Spårbarhetscertifieringar innebär att råvara som används vid de certifierade anläggningarna kan spåras till sitt ursprung.

Certifierade torkanläggningar

Samtliga våra sågverks torkanläggningar är godkända med KD-certifikat utfärdat av Jordbruksverket.

Maskinellt hållfasthetssorterat konstruktionsvirke

Från Siljan Timber AB kan levereras maskinellt hållfasthetssorterat virke i enlighet med EG-intyg gällande fabrikens egen tillverkningskontroll (Factory production control) och  SP-Certifikat Nr 0402 – CPD – 49 54 01