Om koncernen

Välkommen till SILJAN - i hjärtat av Sverige!

Bredden i verksamheten är en styrka för alla våra bolag och ger oss ett helhetsperspektiv; från det enskilda trädet i skogen till produkterna som tillverkas i sågverk och hyvlerier. Detta helhetsgrepp gör till exempel att våra produktionsansvariga kan beställa exakt det virke – längd, diameter, kvalitet – från våra entreprenörer som de vet att sågverken har avsättning för.

Siljan Skog är koncernens råvarubolag, Förutom att köpa avverkningsrätter och leveransvirke fungerar Siljan Skog som skogsägarens partner beträffande skogsskötsel samt i ekonomiska och juridiska frågor. Våra kunder – och leverantörer – är skogsägare i Dalarna, Gästrikland, Jämtland, Härjedalen och Hälsingland. Tack vare våra köpkontor runt om i verksamhetsområdet är vi aldrig långt borta. Siljan Skog bedriver även handel med biobränsle, exempelvis briketter och bark. Kunder är lokala värmeverk och producenter av pellets.

Siljan Timber AB och Blyberg Timber AB är koncernens sågverksbolag. Våra sågverk finns i Mora och Älvdalen. Totalt producerar bolagen cirka 400 000 kubikmeter sågad volym per år. Huvudmarknader för sågade trävaror är Europa, Nordafrika, Mellanöstern och Japan.

Siljan Wood Products AB är koncernens vidareförädlingsbolag och en av Nordens största tillverkare av massiva trägolv och paneler. Konsumenter i tre världsdelar köper slutprodukterna, som består av 100 procent naturlig råvara.

Varumärket Siljan garanterar att organiska lösningsmedel eller andra tillsatser inte använts samt att slutprodukten är av 100 procent naturlig råvara. Kvalitetstanken genomsyrar allt vi gör. Vår ambition är att Siljan alltid ska förknippas med tjänster och produkter av högsta klass.