Utbilda dig till sågverksoperatör

Lärcentrum Malung-Sälen genomför en 20-veckors yrkesutbildning till sågverksoperatör, med start i oktober 2019. Utbildningens upplägg är i lärlingsform, dvs 30% av utbildningstiden är teoriutbildning och resterande 70% genomförs som arbetsplatsförlagd praktik. Siljanssågen är ett av de sågverk där man kan göra praktikdelen.

Efter 20 veckor är du utbildad sågverksoperatör och kan få jobb i en framtidsbransch på ett modernt sågverk.

Sågverksoperatör är ett samlingsnamn för dem som sköter olika slags maskiner i ett sågverk. I sågverksoperatörens arbete ingår bland annat att övervaka och styra det maskinella arbetet vid sågverket från ett kontrollrum eller ute i sågverket. Vid ett sågverk arbetar även torkoperatörer/torktekniker som planerar, styr och övervakar den datorstyrda torkprocessen av virket. Virkessorterare är en annan yrkesgrupp på sågverket. Som virkessorterare arbetar man vid ett justerverk med att bedöma det slutgiltiga formatet och kvaliteten på virket.

Information kring utbildningen:

  • Lärare: Gert Eriksson
  • Lärlingsutbildning med 30% teori och 70% arbetsplatsförlagt utbildning (heltid 100%)
  • Teorin genomförs på Fiskarheten Trävaru AB i Transtrand.
  • Praktikplatser kommer att ordnas på sågverk i Dalarna eller på annan hemort.
  • Efter utbildningen får Du betyg i gymnasiekurserna och ett intyg där din titel Sågverksoperatör står skrivet.
  • Subventionerat boende ordnas för dig som behöver under teoriveckorna på Fiskarheden.

Start:
Kursen startar Måndagen den 14 oktober 2019 (vecka 42).

Studietakt:
20 veckors Heltidsstudier, 100%

Förkunskapskrav:
Godkända betyg i Svenska 1 eller Svenska som andraspråk 1 eller Svenska A

Kurskostad:
En del litteratur bekostar eleven själv. Eleven bekostar Motorsågskörkort själv.

Studiemedel:
När du studerar denna kurs kan du ansöka om studiemedel från CSN. Gå in på www.csn.se för mer information.

Ansökan:
Sista ansökningsdag: Fredagen den 9 augusti 2019
Du gör en digital ansökan på  hemsidan: www.malung-salen.se/vuxenutbildning
(välj Ansökan längst upp på sidan så öppnas ett nytt fönster där du ansöker). Sökande från annan kommun än Malung-Sälen ska göra ansökan on-line samt skicka in ansökan till din hemkommun. För att du ska beviljas utbildningsplats måste din hemkommun bevilja interkommunal ersättning (IKE). Utan IKE beviljas du inte utbildningen.

Kontakt / information:

Lärcentrum Malung
Moravägen 9A, 782 31 Malung
Tel: 010 -121 98 59
Mail: larcentrum@vduf.se
Hemsida: www.malung-salen.se/vuxenutbildning

Film om lärlingsutbildningen