Kontakt

HUVUDKONTORET

Besöksadress: Siljanssågsvägen 65, 792 50 Mora
Postadress: Box 435, 792 27 Mora
Tel: vx 0250-390 00

Koncernledning

  Jon Hansson
  Koncernchef, VD Siljan Timber 0250-390 84
  Mats Sigvant
  VD Siljan Skog 070-554 82 43
  Tomas Turpers
  VD Blyberg Timber 0250-390 36
  Tom Wallén
  Marketing Manager 0250-390 92
  Elisabeth Olsson
  Ekonomidirektör 0250-390 38
  Christina Gunroth Olsson
  HR-Chef 0250-293 10
  Tomas Nordby
  Chef Miljö-Hälsa-Säkerhet 0250-390 74
  Niklas Båtelsson
  Projektchef 072-529 84 74

Siljan Wood Products, Marknad

  Annika Karlsson
  Marknadsassistent Golv & Panel 0250-390 08

Siljan Timber / Blyberg Timber, Marknad

  Johan Olander
  Sales Manager Sverige 0250-293 88
  Per Moritz
  Sales Manager Export 0250-390 59
  Jerker Krumlinde
  Sales Manager Sverige 0250-293 89
  Martin Karlsson
  Sales Manager MENA och Östeuropa 070-241 38 68
  Helena Palmgren
  Säljare Skandinavien, Asien 070-350 83 43
  Ingrid Larsson
  Marknadsassistent 0250-390 20
  Sandra Fredriksson
  Ansvarig Marknadsadm./Logistik 0251-520 20
  Solveig Lind Winsa
  Marknadsassistent 0250-390 16
  Caroline Gren
  Logistiker 0250-293 06
  Patrik Abrahamsson
  Logistiker 0250-390 26

Siljan Timber, Produktion

  Lars Matsson
  Produktionschef Flöden 0250-390 58
  Sören Larsson
  Produktionschef Personal 0250-390 68, 070-379 96 89
  Håkan Holvall
  Underhållschef 0250-390 79
  Mikael Eriksson
  Elchef 0250-399 97
  Emma Tomlén
  Avdelningsansvarig Såg 0250-399 42
  Jan Böhlin
  Avdelningsansvarig Justerverket 0250-390 46
  Jon Nises
  Avdelningsansvarig Panncentralen 0250-390 82
  Mikael Gustafsson
  Avdelningsansvarig Torkar 0250-390 21

Blyberg Timber, Produktion

  Thomas Nordström
  Produktionschef 072-219 72 02
  Jörgen Prawitz
  Teknisk chef 0251-521 47
  Niels Feller
  Personalledare 0251-521 65
  Jan-Erik Eriksson
  Projekt 0251-521 59
  Jane Kloster-Larsen
  Produktionsplanerare 0250-390 86
  Stefan Mattsson
  Processutvecklare med elansvar 0251-521 01
  Michael Segefalk
  Underhållsledare Mek 0251-521 80
  Patrik Blachowski
  Underhållsledare El 0251-521 02

Siljan Skog, Stab

  Ingemar Berling
  Regionchef Nord 070-190 59 47
  Magdalena Olsson
  Regionchef Syd / Virkesköpare 072-551 53 33
  Lars Strandberg
  Regionchef Öst / Virkesköpare 076-125 79 37
  Leif Olsson
  Marknadschef 070-200 33 38
  Håkan Gard
  Produktions-/virkescontroller 070-211 65 71
  Jan-Ola Sundin
  Logistikledare 070-654 29 45
  Monica Sjödén
  Virkesredovisning 0250-390 93
  Pia Olsson
  Virkesredovisning 0250-390 12
  Ewa Prawitz
  Certifieringssamordnare 0250-293 13
  Stefan Gren
  Skogsvård, köpassistent 070-184 54 83
  Lars Haglund
  Fältassistent, region Öst 070-2263640
  Anders Blomberg
  Fältassistent, Region Nord 070-2981403

Ekonomi / IT

  Kent Matsuhashi
  IT-Chef 0250-390 27, 070-322 54 22
  Håkan Morén
  Controller 0250-390 06
  Anki Sjöberg
  Ekonomi-/löneassistent 0250-390 09
  Jenny Thorildsson
  Redovisningsekonom 076-008 14 78
  Ann-Louise Andersson
  Reception / Växel / Ekonomi 0250-390 00