Tryggt och hållbart – om Siljan Group får bestämma

Pressmeddelande

Sverige är ett av världens mest exportberoende länder. Fördelarna är många, men det gör också vårt land mer känsligt, som när konjunktursvängningar sker i viktiga handelsländer.
– Vår strategi, för att möta skiftningar i konjunkturen, är att vara breda och sprida våra produkter på fler marknader, säger Tom Wallén, marknadschef på Siljan Group AB, som exporterar sågade trävaror till 30-35 länder över hela världen idag.

tom-wallen_3302_1600pt

Varje dag kommer det in 100 lastbilar med timmer till Siljan Groups två sågverk, Siljanssågen i Mora och Blybergssågen i Älvdalen.
– I snitt behöver vi köra ut 45-50 ekipage, lastbilar eller järnvägsvagnar, per dag, från våra sågar, säger Tom Wallén, det är väldigt stora volymer, och därtill har vi utlastningen av våra hyvlade produkter, golv och panel. Det förutsätter att du har en väl fungerande logistik, som kan hantera allt med skeppningar, hamnar, tull. Det ska tas fram betalningsdokument i alla former, olika bankkontakter och så vidare.
Tom Wallén förfogar över kompetent marknadsavdelning i Mora, där fem-sex personer hela tiden befinner sig på resande fot i världen. Huvudmarknaderna är Skandinavien, nordligaste Afrika med Algeriet och Egypten som största länder, samt Tyskland. Tillsammans står dessa länder för cirka 60-65 procent av den totala försäljningsvolymen.
– En annan del är Kina, även om det inte är så stor del av totalen idag. Vi har valt att nischa in oss på en liten del, och på det området säljer vi nästan allt. Kina står för mellan 4 och 7 procent årligen.

– Vi är duktiga på relationer runt om i världen, där vi vill fokusera på något färre kunder per marknad, för att prioritera bra relationer med dem. Förtroende är så viktigt. Man kan bygga sin försäljning på att sälja hemifrån och sälja till folk som är experter, det är en billig försäljning. Men det är känsligt när det dyker upp problem nånstans, då måste man snabbt hitta bra, gemensamma lösningar. Vi vill kunna se våra kunder i ögonen, för att förstå behoven, vad vårt trä ska användas till i slutänden. Vi säljer direkt till små och medelstora industrier som behöver bra kvalité och tillförlitliga leveranser. De vet precis vad de får. Det är heller inte så konjunkturkänsligt.

Svenskt trä har ett väldigt gott rykte i världen, menar Tom, inte minst nu när hållbarhet blir allt viktigare.
– Det är vida känt att vi sköter våra skogar och återplanterar. Huggs det ett träd så återplanteras det i snitt två plantor. Och det är något vi ofta och gärna lyfter fram, som en kontrast till exempelvis regnskogar, eller i andra länder där man kanske inte har samma lagstiftning som i Sverige. Vår råvara är ju fantastisk, senvuxen med täta årsringar. Det ger ett stabilt trä som inte rör sig, i jämförelse med ett träd som har vuxit väldigt snabbt. Det ger också bra hållfasthet och är vackert att titta på. Våra produkter gör sig väldigt bra visuellt, som en säng, soffa eller byrå. Det är något som vi märker på alla våra marknader, det blir en speciell kvalité som gör att vi kan hålla våra prisnivåer och klara nedgångar i konjunkturen.

– Det kan vara intressant för en skogsägare att veta, att den här tallen som jag har här, sen blir ett fint vardagsrumsbord i Algeriet, eller granen, som efter förädling blir en fin barnsäng någonstans i Kina. Det ger perspektiv, förståelse och knyter ihop verkligheten, från planta till färdig produkt nånstans, långt borta, i världen.