Pressmeddelande

15 januari

PRESSMEDDELANDE

Siljan Group AB inleder en process om att lägga Siljan Wood Products AB i malpåse. Bolaget är ett hyvleri som producerar golv och panel till framförallt bygghandeln inom Skandinavien. Detta innebär att bolaget lägger ett varsel och inleder fackliga förhandlingar för samtliga 20 medarbetare på hyvleriet i Mora. SWP’s verksamhet kommer växla ned under ordnade former och kunder och leverantörer kontaktas inom de närmaste dagarna.

Jon Hansson, koncernchef Siljan Group:
– Siljan har fina produkter och ett mycket starkt varumärke men tyvärr har verksamheten gått med förlust under en längre tid. Låg efterfrågan på marknaden, i kombination med pressade priser och ökade råvarukostnader, gör att det inte är ekonomiskt hållbart att fortsatt bedriva verksamheten med nuvarande förutsättningar.

Siljan-koncernen har närmare 230 medarbetare, koncernens övriga bolag Siljan Group AB, Siljan Timber AB, Blyberg Timber AB och Siljan Skog AB omfattas inte av varslet. Siljan kommer nu fokusera på sina huvudsakliga verksamhetsområden, sågade trävaror och skogstjänster, där Siljan planerar att göra betydande investeringar under de närmaste åren för att expandera verksamheten och skapa värde för kunder, skogsägare och entreprenörer.

Kontaktpersoner:
VD Siljan Group AB, Jon Hansson, jon.hansson@siljan.com
VD Siljan Wood Products AB, Göran Lundgren, goran.lundgren@siljan.com
Marknadschef Siljan Group AB, Tom Wallén, tom.wallen@siljan.com
Fackliga representanter nås via bolagets växel, 0250/390 00