Pressrelease 150215 – Nytänkande i skogsbruket

Siljan skog AB, råvaruorganisation till mellansveriges största sågverksaktör Siljan-koncernen, inför nu den 15:e februari marknadens ärligaste, tryggaste och enklaste sågtimmerprislista.
Den nya listan har fasta priser för hela volymen under bark i ett fåtal olika dimensioner och kvaliteter, samt är helt fri från krångliga längdkorrektioner.
–Vi gör detta för att öka tryggheten för skogsägaren och för att visa på ett enkelt sätt vad man får betalt för timmerdelarna. Det är ett naturligt steg för oss att ta inom vårt koncept med ”Ett enklare skogsägande”. Inte heller döljer det sig olika typer av avdrag för fel längder mm som är det vanligaste i skogssverige idag. Listan gör det möjligt för oss att anpassa råvaran efter marknadens behov utan att det drabbar skogsägaren negativt. Tvärtom kan vi tack vare denna lista fortsätta ge alla våra trogna kunder bästa möjliga lönsamhet i sitt skogsbruk, säger Mats Sigvant, VD på Siljan Skog.

Fakta:

Nya prislistan mäter virket och veden i m3fub istället för som tidigare m3to. Dessutom är prispåverkande längdkorrigeringar avskaffade.
m3fub = fast pris under bark, dvs hela stockvolymen under bark.
m3to = toppmätt kubikmeter. Måttet utgår från arean 10 cm in från toppändan, under bark, för att beräkna en vedcylinder som är användbar för sågning.