GranFuru

Panel obehandlad natur

Nedan visas vilka profiler och dimensioner som levereras obehandlade.

Profiler Dimensioner
Obehandlad, Natur
PANEL TRÄSLAG DIMENSION
Bastupanel 4019 Gran 12×69
Panel 4019 Furu 13×95
Pärlspont Furu 13×95
Panel 4019 Furu 13×120
Allmogepanel Furu 13×120
Springpanel Furu 13×120
Pärlspont Furu 13×120
Slätspont Furu 13×120
Panel 4019 Furu 15×120
Panel 4019 Gran 15×120

 

Monteringsanvisning panel