GranFuru

Panel Obehandlad, Wasa (B-kvalitet)

Nedan visas vilka profiler och dimensioner som levereras obehandlade i B-kvalitet.

Profiler Dimensioner
Obehandlad, Wasa (B-kvalitet)
PANEL TRÄSLAG DIMENSION
Pärlspont Furu 13×95
Panel 4019 Furu 13×95
Panel 4019 Furu 13×120
Allmogepanel Furu 13×120
Pärlspont Furu 13×120
Springpanel Furu 13×120
Panel 4019 Furu 15×120
Panel 4019 Gran 15×120
Slätspont Gran 15×120
Springpanel Gran 15×120

 

Monteringsanvisning panel