Råvaran

Golvråvaran ska vara senvuxen.

Trä är en naturprodukt, som inte ska jämföras med konstgjorda material. Kärlek för trä uppnås endast genom att förstå träets natur. SILJAN kombinerar viljan att endast använda den bästa råvaran med över 100 års erfarenhet av träbearbetning. En bra träråvara ska vara senvuxen med hög kärnandel. Andelen friska kvistar ska vara så hög som möjligt.

Vår tillverkning är baserad på stor kunskap

Att finnas mitt i skogen är en stor fördel. Vi har nära till råvaran och kunskapen om trä finns nästan nedärvd i generna och är en viktig del av kulturen. Även om kunskapen är gammal så är maskinparken toppmodern, där vi investerat i kamerasortering för hög och jämn kvalitet, större kapacitet och ökat produktsortiment.