Sågade trävaror

Timber-andtra-grade1_2400x1600

Vi producerar sågade trävaror som håller hög kvalitet. Största andelen används till industriträ. Du hittar också våra produkter i byggfackhandeln i hela Skandinavien. Även Asien, Mellanöstern och Nordafrika efterfrågar numera hållbara och återvinningsbara byggmaterial, och har därför blivit viktiga regioner för export av sågade trävaror.

Siljans sågverk är belägna i Mellansveriges skogsbygder: Siljan Timber AB:s Siljanssågen i Mora och Blyberg Timber AB:s Blybergssågen i Älvdalen. Sågverken är utrustade med en toppmodern maskinpark och avancerad datorteknologi. De senaste åren har vi gjort investeringar på totalt 400 miljoner kronor, och mindre investeringar görs fortlöpande. Tillsammans producerar våra sågverk 400000 m3sv (sågad volym) per år, fördelat på ca 70% fura och 30% gran.