Blyberg Timber AB

Toppmodernt klentimmersågverk

Timber-blyberg-0014_2400x1600

Blyberg Timber AB är specialiserade för klentimmerproduktion upp till en toppdiameter av ca 20 cm. Vi tillverkar främst trävaror för synlig användning som inner- och ytterpanel, snickerier, möbeltillverkning mm. Råvaran kommer från närområdet och är av högsta kvalité. Våra sågade trävaror är därför eftertraktade över hela världen.

Blybergssågen

Blybergssågen har en ny såglinje som driftsattes i början av 2011. Fabrikatet är Hewsaw R 200 PLUS, som anses vara den mest effektiva klentimmermaskin som finns att tillgå idag.

Kamerasortering, finscan
Torkning: kammartorkar samt kanaltork.
Träslagsfördelning: furu ca 60%, gran ca 40%
Produktionskapacitet: 220 000 m3sv
Antal anställda: ca 45 personer