Timmerinmätning

Timber-Tvarmatning_2400x1600

Vid Siljanssågens mätstation passerar årligen ca 370 000 m3to kvalitetstimmer från regionen. Varje stock mäts och kvalitetsbedöms för prissättning men även för att sorteras in i rätt dimensionsklass inför sågning. I vissa dimensioner skiljs topp och rotstockar åt för att kunna ta tillvara olika virkesegenskaper bättre.

Vid Blybergssågens mätstation passerar årligen ca 370 000 m3to kvalitetstimmer av klenare dimensioner från regionen.

Varje leverans mäts och kvalitetsbedöms för prissättning, och varje enskild stock mäts för att sorteras in i rätt dimensionsklass inför sågningen.

Vid våra mätstationer utförs mätningen av VMF Qbera, den opartiska mätningsorganisationen i mellansverige.

Läs om virkesmätning – http://www.virkesporten.se/
Läs om VMF Qbera – www.vmfqbera.se