Våra produkter

Timber-vara-produkter-takstol-A0020_2400x1600

Siljan Group erbjuder att brett sortiment av sågade trävaror för industriändamål i furu och gran med hög kvalitet, personlig service och god leveranssäkerhet! Vår goda råvarubas förädlas till främst industrikunder med tillverkning av framförallt produkter för interiört bruk men även till andra visuella ändamål.

Följande produkter rekommenderas från Siljan Group:
Standard Furu Gran Siljan Blyberg
Limträ 10-12% Gran Siljan Blyberg
Limfog 8-10-12% Furu Gran Blyberg
Möbelträ 8-10-12% Furu Gran Siljan Blyberg
Panelträ Furu Gran Siljan Blyberg
Panel friskkvist Furu Gran Siljan Blyberg
Golv friskkvist 8-10-12% Furu Gran Blyberg
Dörrkarm 8-10-12% Blyberg
Lamstock/post 12% Furu Gran Siljan Blyberg
Beams 12% Furu Gran Siljan Blyberg
Komponenter 8-10-12% Furu Gran Siljan Blyberg
Snickeriträ 8-10-12% Furu Siljan
Hållfasthets / dynagrade 10-12% Furu Gran Siljan
List Furu Gran Siljan
Emballage Furu Gran Siljan Blyberg