Bästa råvaran

Skog-Nuturskon_2400x1600

Vi köper timmer från det bästa råvaruområdet i Europa. Bördigheten i marken och höjden över havet är en kombination som ger ett senvuxet och starkt virke med fina kvistar. Vi är stolta över den höga kvaliteten på våra varor.

Trädslagsfördelningen är cirka 70 procent fura och 30 procent gran. Medeltransportavståndet till sågen är sju mil.