Samarbete värmer Mora med närproducerat biobränsle

Siljan Group och Adven i samarbete – värmer Mora med närproducerat biobränsle

I juni kunde koncernen Siljan Group AB berätta om den investering som sker i en ny, modern värmecentral vid sågen i Mora, en satsning på cirka 70 Mkr. Som en förlängning av detta projekt har Siljan Group i dagarna tecknat ett långsiktigt avtal med Adven Energilösningar AB, som innebär att lokalproducerat biobränsle kommer att fungera som energikälla till Moras fjärrvärmenät.

– Det här är ett utmärkt exempel på samverkan och positivt kretslopp, säger Jon Hansson, koncernchef Siljan Group, där produkter från våra dalaskogar kan omvandlas och bli en stabil och miljömässig värmekälla till vår närmiljö i Mora.

Erik Gynt är regionchef inom Adven Energilösningar AB. Adven levererar fjärrvärme till hushåll, näringsliv och industrier i Mora.

– Det här är jättebra för Moras fjärrvärmenät, det kommer att skapa stabilitet, minska belastningen på övriga försörjningsenheter, och inte minst, vara ett bra miljömässigt alternativ, helt i linje med våra egna ambitioner, att till 100 procent jobba med förnybar eller återvunnen energi. Vi har en god och långsiktig relation med Siljan Group sen tidigare, där vi nu ser stora mervärden i den nya panna som byggs, med fokus på lokalproducerat biobränsle.
– Det här bidrar även till de ökade kapacitetsbehov som finns i Mora, säger Jon Hansson, med den tillväxt och expansion som sker inom handel, industri och nybyggnationer. Dessutom kommer vi själva att koppla upp flera av våra egna anläggningar mot den nya pannan. Samarbetet motsvarar cirka uppvärmda 1500 villor. Så många villor finns inte anslutna i Mora, men det säger en del som generell jämförelse.

Den nya värmecentralen vid Siljanssågen (med en kapacitet om 15 MW) kommer att driftsättas 1 januari 2019.

Siljan-och-Adven_181019