Siljan Group investerar i ny värmecentral i Mora

Siljan Group investerar 60-70 Mkr i ny värmecentral i Mora
Siljan Group AB befinner sig i en expansiv fas med flera olika investeringar, den senaste kopplat till anläggningen på Siljan Timber i Mora.
– Vi har valt att investera i en helt ny värmecentral, säger Jon Hansson, koncernchef Siljan Group AB. Den nya panninvesteringen är ett led i vårt långsiktiga och strategiska arbete, där vi behöver säkerställa kapacitet inför de stora behov vi ser i framtiden.

Siljan Timber hade en brand i sågen under våren. Valet stod mellan att renovera den befintliga, eller bygga en helt ny.
– Vi valde att bygga från grunden, med resultat att vi nu har Sveriges mest forcerade pannbygge framför oss. Den nya pannan ska driftsättas 1 januari 2019, det är en kort byggtid. Vi välkomnar de stora möjligheter som den nya pannan kommer att skapa över tid, den är strategiskt viktig i våra expansionsplaner.
Satsningen ska ses i ljuset av det ägarskifte som nyligen skett, där de nya ägarna är tydliga med att de vill utveckla och föra koncernen vidare.

Jon-Hansson---pm-strategisk-panna_180605_1600ptJon Hansson