Skogstjänster

Välkommen till SILJAN SKOG

Skog-MG_4185_Grafnings_2400x1600

Siljan Skog är en långsiktig partner när det gäller skogs­skötsel. Vi hjälper skogsägare med rådgivning kring skogsbrukets praktiska skötsel, men också i ekonomiska och juridiska frågor. Vi utför också de åtgärder som skogsägaren behöver hjälp med, till exempel plantering, röjning, gödsling, gallring, avverkning och anläggning av skogsvägar. Kort sagt, allt en skogsägare kan behöva hjälp med.

Vi är en av mellansveriges största och äldsta aktörer inom skogsskötsel. Våra virkesköpare och distriktskontor finns nära dig, och vi samarbetar med lokala entreprenörer. Vi kan förutsättningarna för skogsskötsel på den plats där din skog växer.