Certifiering

Gör ditt virke mer attraktivt

Skog-certifiera_stockandar_2670_2400x1600

På alla marknader frågar allt fler efter certifierat virke. Certifiering enligt ledande standarder är ett sätt att på frivillig väg göra en extra insats för miljön och för de sociala värdena i skogsbruket utöver lagkraven. Sedan 2012 är alla Siljan-koncernens bolag certifierade. Även de entreprenörer som Siljan Skog arbetar med är certifierade, vilket innebär att vi och våra entreprenörer lever upp till de krav som vi är skyldiga att uppfylla.

Även du som skogsägare kan certifiera din skog – och göra ditt virke mer attraktivt. Som certifierad skogsägare får du alltid en extra premie om ditt virke är certifierat. Med en grön skogsbruksplan blir det lättare att vara skogsägare. Har du ingen grön skogsbruksplan så tar vi fram en när vi hjälper dig med certifieringen.

Fakta certifiering

Certifieringsmärkning enligt ledande standarder är en garanti för att produkterna har tagits fram på ett ansvarsfullt och hållbart sätt – miljömässigt, socialt och ekonomiskt.
•    Certifieringssystemen vilar på ett aktivt brukande med god ekonomisk avkastning och på miljöhänsyn till nytta för biologisk mångfald, kulturlämningar och övriga miljövärden, samt socialt ansvarstagande (allmänna intressen + anställda inom skogsbruket).
•    Certifieringen kräver att du beställer en s k grön skogsbruksplan, där varje bestånd får en detaljerad beskrivning över skötselåtgärder, produktionsmål och/eller miljömål.
•    En stor fördel som många upplever är den ordning och reda som per automatik följer certifieringen.
Läs gärna mer om de olika certifieringssystemen på https://skogscertifiering.se – ett företag Siljan Skog är med och driver för att kunna jobba med certifieringsfrågorna och för att kunna certifiera dig och andra skogsägare.

 

 

 

 

 

Vill du veta mer, eller har du bestämt dig och vill bli certifierad så ta kontakt med virkesköparen på ditt område.