Ett enklare skogsägande

En samarbetsform som ger dig trygg tillväxt

Skog-Agge-klave-2525_2400x1600

Tänk om du hade en egen skogvaktare. Med full koll på när åtgärder ska göras i din skog. Någon som ser till så det blir gjort, och stämmer av med dig, så ofta du vill, så att du kan känna en trygghet i att din skog är välskött och växer optimalt. När din skogvaktare rekommenderar en avverkning, och du säger OK, så vet du att du får ut marknadsmässiga priser. Det är innebörden i Siljan Skogs arbetssätt ”Ett enklare skogsägande”- om du väljer att ge oss förtroendet att sköta din skog. Men du kan förstås ta hjälp av oss med delar av skogsskötseln, och göra vissa saker själv. Det är helt enkelt upp till dig hur mycket enklare vi får göra ditt liv som skogsägare.

Siljan-koncernen producerar golv, panel och sågade trävaror av högsta kvalitet. Genom att hjälpa dig att sköta din skog på bästa sätt tryggar vi försörjningen av högkvalitativt timmer, samtidigt som du får bättre tillväxt i din skog. Ett win-win-samarbete.

Så går det till

När du bestämt dig för att ge Siljan Skog förtroendet att sköta din skog så kan du känna dig trygg i att din skog sköts på bästa sätt, att tillväxten är optimal och avkastningen god.

  • En av våra virkesköpare blir din ”personliga skogvaktare”, som kan
    förutsättningarna för att sköta skog på det område där din skog växer.
  • Grunden är planering, och för ett långsiktigt skogsbruk är en skogsbruksplan ett viktigt redskap. Saknar du skogsbruksplan så hjälper vi dig att ta fram en sådan.
  • Virkesköparen bedömer behovet av åtgärder i din skog. Det är dina önskemål och prioriteringar som är grunden för planeringsarbetet, och du kan vara delaktig i planeringen i den omfattning du önskar.
  • Virkesköparen kontaktar dig i god tid när det är dags för en åtgärd i din skog.
Siljan Select skogsskötselavtal

Äger du en lite större fastighet kan det passa bättre för dig att gå ett steg längre och teckna ett Siljan Select skogsskötselavtal. Är du intresserad så berättar virkesköparen mer om vad det innebär, och om det är en samarbetsform som är aktuell för din fastighet.

Siljan Select-avtalet vilar på ömsesidigt förtroende, det är upp till oss att hålla hög kvalitet i alla våra åtaganden gentemot dig.