Slutavverkning

Att sälja en avverkning handlar om förtroende, pris och kvalitet

Skog-avverkning-lastning_2634_2400x1600

I takt med att skogen blir äldre växer den allt långsammare. När den kommit till en fas av mycket långsam tillväxt bedömer man att den är avverkningsmogen. Du kan låta den stå och växa till långsamt, eller välja att avverka. Väljer du att att avverka och sedan plantera ny skog så byter du din gamla långsamt växande skog mot ny snabbväxande.

Våra virkesköpare har hög kompetens när det handlar om skog och de förhållanden som råder på plats där din skog växer, och kan ge dig råd om du funderar på avverkning. Virkesköparen kan också berätta mer om certifiering mm som kan ge dig ytterligare premier vid avverkning.

Slutavverkning – så går det till

  • När du har bestämt dej för att sälja skriver du ett avtal med din lokala virkesköpare.
  • Hur mycket som i praktiken levereras framgår när virket kommit till sågverket och inmätningen gjorts av VMF Qbera (i vissa fall VMF Nord)
  • Resultatet av varje virkesmätning kommer till dig i ett mätbesked från SDC, skogsnäringens it-företag.
  • Mätbeskedet visar vilka trädslag, vilket sortiment, vilken volym som mätts upp och hur mycket av leveransen som vrakats (bedömts odugligt som sågtimmer).
  • Värdet på delleveransen avgörs av dessa uppgifter, tillsammans med prislistan i avtalet.
  • En sammanställning på hela virkesordern och slutavräkningen kommer när hela leveransen är klar.
  • Först därefter har du dina pengar på kontot. Samtliga avlägg måste vara transporterade och inmätta innan kontraktet avslutas.
  • Har du avtalat om tillägg, t ex om du är certifierad skogsägare, så syns även tilläggen på slutavräkningen.
  • Kontakta din virkesköpare >>

Läs mer om Ett enklare skogsägande >>