Blybergskubb

Mer timmer i högen

Skog-blybergskubb_2400x1600

Siljan ger dig mer timmer vid högen vid gallring och avverkning. Det är möjligt genom att vi tar ut Blybergskubb – ett klentimmersortiment speciellt anpassat för gallring av mindre dimensioner och i flera olika längder. På detta vis blir mycket av massaveden till sågtimmer vid gallring, vilket höjer ditt rotnetto.

I gallringar är kvistarna friska och av god kvalitet. Virke från detta sortiment är intressant för många olika produkter, som paneler och inom möbelindustrin.

Fakta blybergskubb

•    Trädslag: Tall, Gran
•    Volymenhet: m3fub
•    Mätning: Stockmätning
•    Maxdiameter: 20 cm
•    Fallande längder 37-55 dm
•    Önskvärda längder: 43, 49 dm
•    Mätningsbestämmelser: I enlighet med VMR 1/07 samt VMF Qberas bestämmelser

Kontakta virkesköparen på ditt område så får du veta mer om vad Blybergskubb innebär för din gallring / avverkning.

Läs mer om gallring med Siljan Skog >>

Virkesköpare kontakt >>

Läs mer om ett enklare skogsägande med Siljan Skog >>