Inmätning

Görs av oberoende part

Timber-Tvarmatning_2400x1600

Virket mäts på olika sätt beroende på hur det ska användas. Instruktioner för mätningen kommer från Rådet för virkesmätning och redovisning, VMR, som har Skogsstyrelsen som kontrollorgan.

Sågtimmer mäts stock för stock. Längd och diameter mäts oftast automatiskt i en mätram. Den oberoende virkesmätaren avgör trädslag samt bedömer kvalitet och barktyp, som behövs för att få diametermåttet under bark.

Massaved mäts med travmätning, det vill säga längd, bredd och höjd på traven. Därefter bedöms hur mycket luft, bark och vrak som finns, för att genom ett omräkningstal få fram stockarnas sammanlagda verkliga volym.

I båda mätsystemen ingår rutiner för att kontrollera att mätningarna är så korrekta som möjligt. Vid stockmätning tar en slumpgenerator ut kontroll-stockar som mäts och bedöms igen av en kvalitets-revisor. Vid travmätning slumpar man ut stickprovs-travar som stockmäts för att se att omräkningstalet stämmer.