Mätbesked

Som säljare får du regelbundet mätbesked som visar de delleveranser som kommit fram till industrin och mätts. Ladda ner pdf-filen och läs om vilka moduler ett mätbesked innehåller och vad de betyder. Läs även om de olika sätt som finns för att ange volym.