Vårda din skog

Bästa värdetillväxt med åtgärder i rätt tid.

Skog-gallring-Falk-034_2400x1600

Att sköta skogen väl och göra åtgärder i rätt tid innebär framför allt stor skillnad på värdetillväxten jämfört med dåligt skött skog. Men på köpet får du också en skog som är till större glädje även för rekreation.

Siljan Skog hjälper dig med planeringen, så åtgärderna planeras rätt i tid. Vi utför också åtgärderna med hjälp av de senaste metoderna och modern teknik. Kontakta virkesköparen på ditt område för fortsatt diskussion om skötrselåtgärder och ett enklare skogsägande.

Läs mer om Ett enklare skogsägande >>
Kontakta din lokala virkesköpare >>