Gallring

Ökar värdet på din skog

Skog-gallring-2734_2400x1600

Idag finns det avsättning för allt klenare virke och därför har gränsen mellan röjning och gallring blivit alltmer flytande. Efter gallring delar färre träd på de tillgängliga resurserna. Träden ökar sina rotsystem och sin barrmassa vilket resulterar i en högre diameter- och volymtillväxt för de enskilda träden.

Kontakta din lokala virkesköpare för att veta mer om olika gallringsformer, när du bör gallra, vad lagen säger mm. Vi kan även hjälpa dig sätta upp ett gallringprogram för din skog med tidpunkt för första gallring, gallringsstyrka, vald form och intervall.

Varför gallra?

  • Du kan forma din skog i önskvärd riktning, t ex välja trädslag, öka framkomligheten och bevara viktiga miljöer
  • Du får inkomster från virke som annars skulle förstöras
  • Värdet på kvarstående skogen ökar
Så ser du att det är dags
 Skog-Gallring_tre-tallar_600x600  Skog-Gallring_kronans-hojd_600x600  Skog-Gallring_borrkarna_600x600
Titta på kronornas utbredning.
När kronorna går ihop är det dags att gallra.
Titta på den gröna delen av kronan.
På tall och lövträd ska grönkronan i första gallring utgöra minst hälften av trädets höjd, och på gran minst två tredjedelar. Tumregeln om grönkronan är dock grov och bör inte användas vid senare gallringar.
Undersök årsringarna.
Gallra innan diametertillväxten har avtagit för mycket hos de stammar du väljer att lämna. Med en tillväxtborr kan du ta ut en borrkärna ur stammen och titta på årsringarna. Om årsringarnas bredd har minskat de senaste åren är det hög tid att gallra.

Vi ger dig mer timmer i högen vid gallring >>
Läs mer om Ett enklare skogsägande >>
Kontakta din lokala virkesköpare >>