Gödsling

Ett enkelt sätt att få skogen att växa snabbare

I Siljan Skogs verksamhetsområde finns det ofta anledning att gödsla skogen. Bäst resultat ger gödslingen i det norrländska tallbältet, men om du har marker med låg bonitet finns det anledning att fundera över vilka resultat som gödsling skulle kunna bidra till.

Tre gånger kan man gödsla under skogens tillväxtcykel. Vanligast är att skogsägare gödslar en gång, cirka tio till tolv år innan slutavverkning.

Siljan Skog samordnar gödslingsinsatser både från marken och från luften. Dagens gödslingsmetoder har förfinats och precisionen är hög, tack vare elektroniska hjälpmedel och gps:er som ser till att gödslet hamnar där det verkligen gör nytta.

Våra samarbetspartners använder kalkammonsalpeter som innehåller kväve och kalk. Kvävet bidrar till att höjda tillväxten och kalken höjder ph-värdet i marken.