Röjning

Stor skillnad om den görs i rätt tid

Skog-rojning-_2234_2400x1600

Genom att röja din plant- och ungskog förbättrar du ekonomin i din skog. Du får också större valmöjligheter för framtiden och kan ta tillvara och skapa nya naturvärden. I de flesta fall utförs röjningen när stammarna är två till fyra meter höga. Väntar du för länge med att röja blir arbetet tyngre och det tar längre tid. Dessutom kan du förlora bra huvudstammar.

Skog som inte röjs ger många klena stammar där varje stam kostar lika mycket att avverka som grova stammar. Det innebär att avverkningen blir mer kostsam, förskjuts framåt i tiden och hela omloppstiden förlängs.

Kanske har du både tid och lust att fixa röjningen själv. Men ibland kan det vara enklare och mer effektivt att köpa tjänsten. Då kan du också vara säker på att röjningen verkligen blir av…

Siljan Skog har förmånliga avtal med lokala entreprenörer som kan utföra röjningen i din skog på ett professionellt sätt.

Varför röja?
  • Tillväxten fördelas på färre och grövre stammar
  • Träden stå emot påfrestningar av snö och vindar bättre
  • Gynna de trädslag som passar för dina marker och din skötselinriktning
  • Högre timmerutfall i kommande gallringar
  • Ekonomin i din skog förbättras

Läs mer om Ett enklare skogsägande >>

Kontakta din lokala virkesköpare >>