Skogsväg

Kan vara en bra investering

Skog-skogsbilvag-2080_2100x1400

Det finns många goda skäl till att anlägga en skogsbilväg: Det blir lättare att ta sig ut till dina marker, värdet på din skog ökar, du kan avverka året runt, avverkningskostnaderna blir lägre och du får färre körskador.

Vägen har du nytta av under många år. Både om du har ungskog eller ett skifte med avverkningsmogen skog som ligger långt från en bilväg. Den underlättar vid kommande avverkningar och när du behöver komma åt skogen för skogsvård, ta hand om vindfällen eller nå ut i skogen för att plocka svamp eller jaga.

Hör av dig om du vill ha hjälp eller råd kring ett vägprojekt.

Kontakta virkesköpare >>