VMR, VMF Qbera, SDC

Timber-VMFQbera-2885_2400x1600

VMR

Rådet för virkesmätning och redovisning (VMR), är skogsnäringens organisation för virkesmätnings-frågor. VMR arbetar för en rättvis, praktisk, ekonomisk och enhetlig virkesmätning.

Rådet ger ut mätningsinstruktioner och fungerar som samarbetsorgan för de tre virkesmätningsföreningarna i landet. VMR ingår i SDC.

Till virkesmätningsrådets hemsida 

VMF Qbera

VMF Qbera är en virkesmätningsförening för både köpare och säljare. Föreningen utför opartiska virkesmätningar i Mellansverige och södra Norrland. Föreningen ägs gemensamt av köpare och sälljare av virkesråvaror. Ungeför 370 anställda mäter varje år mer än 40 miljoner kubikmeter virke.

Till hemsidan för VMF Qbera 

SDC

Skogsnäringens IT-företag (SDC), är en ekonomisk förening för svensk skogsnäring. Här registreras din virkesorder, transportorder beställs och bearbetas för att resultera i ett mätbesked.

Till SDC:s hemsida