Tomas Olaspers ny VD för Blyberg Timber AB

Olaspers-Tomas_600pt_rgb

Siljan-koncernen har de senaste åren investerat ca 400 miljoner kronor i en modernisering av Blybergssågen. Sågen är nu inne i en spännande utvecklingsfas och vi ser fram emot en mycket positiv men arbetsintensiv utveckling, vilket kräver en koncentrerad ledning på plats. Tomas har några år arbetat som platschef för Blybergssågen, och tar nu över VD-posten efter Jon Hansson.

Jon Hansson, som de senaste åren varit VD för båda koncernbolagen Blyberg Timber AB och Siljan Timber AB i Mora kommer att koncentrera sig på utvecklingen av Siljan Timber samt sina uppdrag i koncernledningen

Även systerbolaget Siljan Wood Products AB ser positivt på framtiden. Bolaget tillverkar golv och panel, och har bl.a. nyligen tagit fram ett nytt spännande golvsortiment. I och med att man tecknat nya avtal med flera av de största byggmaterialkedjorna kommer Siljan att synas betydligt mer i butikerna framgent. Siljan Wood Products AB kommer att utveckla enheten i Mora under ledning av platschef Sören Larsson.

Siljan gruppen ser positivt på marknadsutvecklingen under de kommande åren och kommer att satsa stort på att utveckla de olika bolagen. Genom omorganisation kan respektive VD/chef nu fokusera på sin enhet samt sina uppdrag i Siljans koncernledning.

För vidare information kontakta
Mats Sigvant, Koncernchef                        0250-390 37
Tomas Olaspers, VD Blyberg Timber AB 0250-390 36

Bild: Tomas Olaspers